മോഹന്‍ലാല്‍-ഷാജി കൈലാസ്-രണ്‍ജി പണിക്കര്‍ ടീം ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്നു

മോഹന്‍ലാല്‍-ഷാജി കൈലാസ്-രണ്‍ജി പണിക്കര്‍ ടീം ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്നു

On

ഒരു സമയത്ത് തിയേറ്റര്‍ ഇളക്കി മറിച്ച മാസ്സ് ചിത്രങ്ങള്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത സംവിധായകന്‍ ആണ് ഷാജി കൈലാസ്.മലയാളത്തിന്‍റെ സൂപ്പര്‍ താരങ്ങളെ നായകരാക്കി ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചിത്രങ്ങള്‍ കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററില്‍ ഉണ്ടക്കിയ ഓളം അത് വേറെ തന്നെയായിരുന്നു.ഷാജി കൈലാസ് എന്ന സംവിധായകനെ ഷാജി കൈലാസ് ആകിയത് രണ്‍ജി പണിക്കര്‍ എന്ന തിരകഥകൃത്ത് കൂടിയാണ്.ഡോ.പശുപതി എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച…