ഐപിഎല്‍ ഡ്രീം ഇലവന്‍ നോക്കാം, ധോണിക്ക് നായകസ്ഥാനം നഷ്ടമായി !!!

ഐപിഎല്‍ ഡ്രീം ഇലവനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു, ധോണിക്ക് നായകസ്ഥാനം നഷ്ടമായി ; മറ്റു താരങ്ങള്‍ ആരൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം !!!

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *